040 – 42 11 85

 info@soderentertainment.com

PRIVATFEST

Att arrangera en så kallad kick-off är det absolut bästa sättet att svetsa samma de anställda. Om ni ska köra igång ett nytt projekt, en ny avdelning med nya medarbetare, eller vill markera en omstart för att få fart på arbetet, så är en kick-off den bästa starten.

Att samla ihop gruppen till gemensamma aktiviteter ger en god grund att stå på. Det viktiga är att göra någonting tillsammans.


Syftet med en kick-off är att lära känna varandra bättre, att svetsas samman till ett motiverat gäng som hjälper och stödjer varandra i med- och motgångar. När ni än planerar en upptakt är det viktigt att ni har trevligt tillsammans och gärna gör någonting annorlunda.

Vad är inte så viktigt som att umgås och känna sammanhållning på sin arbetsplats? Det visar att du bryr dig, samtidigt som det ger alla möjligheter att lära känna varandra bättre och få gemensamma upplevelser.

Vill du ha ett prisförslag?